Fyrwik Consulting

Nyckeln till framgång är en organisation, som fungerar i alla led. Från uppstart till framtidsvisioner och långsiktighet. 

Vi erbjuder professionell individ- och affärsrådgivning efter ert företags behov.

Fyrwik Consulting har lång erfarenhet av att driva strategi- och förändringsarbete i både stora och små organisationer och vi arbetar utifrån rådande förutsättningar