Engagemang i styrelsenätverk

Under hösten 2010 och våren 2011 är Åsa Wikström engagerad i ett styrelsenätverk. Hon är också medlem i Styrelseakademien.