Aktivitet under oktober månad

Under oktober månad kommer Åsa Wikström att deltaga i Styrelseakademiens kvällsarrangemang, Hamnens Företagsgrupps nätverkslunch och Jajja sökoptimeringsevent.