Styrelsebalans

Åsa Wikström kommer fr o m januari månad 2012 att engagera sig i styrelsenätverket, Styrelsebalans och vara delaktig i arbetet kring att bygga upp nätverket i södra Sverige.

Se vidare styrelsebalans.com