Samarbete med Medeon

Ett  samarbete med Medeon har inletts. Fyrwik Consulting via Åsa Wikström, arbetar sedan januari 2012, som affärsrådgivare till ett antal start-up företag/entreprenörer inom Medeon i Malmö.