Näringslivsdag

I slutet av februari månad deltog Åsa Wikström på näringslivsdagen och även efterföljande näringslivsgalakväll i Malmö. Galakvällen samlade ca 1500 gäster på Malmö Opera. Alla knutna till Malmös näringsliv.