Styrelsebalans lanseras

Den 24 april lanserades styrelsenätverket Styrelsebalans Skåne (finns sedan tidigare i Stockholm). Åsa Wikstrom har delat regionansvar för uppbyggnaden av Styrelsebalans Skåne. Målsättningen är att bygga upp en rekryteringsbas för företag, som letar kompetenta kvinnor till sina bolagsstyrelser. Åsa Wikström ansvarar för rekrytering,