Utbildning kring Affärsmässighet – eller de oskrivna reglerna i affärslivet

Torsdagen den 25 oktober höll Åsa Wikström en utbildning/föredrag kring temat Affärsmässighet – eller de oskrivna reglerna i affärslivet. Utbildningen är en del i Medeon Science Parks entrprenörsprogram.