Förnyat förtroende år 2013 – Regeringens ambassadör för kvinnligt företagande

Åsa Wikström har sedan start år 2008 varit med som ambassadör för kvinnors företagande. Att vara ambassadör innebär att man berättar om sina erfarenheter, sprider kunskap om sitt företagande och att man bidrar till att göra kvinno,r som driver företag mer synliga. Åsa Wikström har fått förnyat förtroende år 2013.