Utbildning kring Affärsmässighet

Under maj månad genomförde Åsa Wikström en utbildning/föreläsning inom ämnet Affärsmässighet – eller de oskrivna reglerna i affärslivet