Affärsmässighet-eller de oskrivna reglerna i affärslivet

I början av december genomfördes en föreläsning/utbildning på Medeon Science Park i Malmö kring ämnet ”Affärsmässighet i vardagen”. Utbildningen ingår i Entreprenörsprogrammet inom Medeons Inkubator.