Cirkulär ekonomi

I september deltog Åsa Wikström på ett intressant seminarium, arrangerat av Cleantech, kring ämnet cirkulär ekonomi