Affärsmentor till företag inom vårdsektorn

Åsa Wikström har anlitats som affärsmentor till diverse företag inom vårdsektorn. Åsa är mentor till VD inom respektive företag.