Lunchföredrag ”Gör ett klokt namnval”

Under septembermånad deltog Åsa Wikström i ett intressant lunchnätverk, arrangerat av Hansson Thyresson patentbyrå. Föredraget hölls av namnstrateg Katarina Nilsson. Lunchföredraget genomfördes i Lund på Medicon Village.