Avtal direktupphandling enligt LOU/Medeon

Medeon har skrivit avtal med Fyrwik AB
(Fyrwikconsulting) inom området ”Affärsutveckling”
Avtalets giltighet: 3 år