Affärsmässighet

Åsa Wikström har under maj månad gjort en presentation inom ämnet ”Affärsmässighet eller de oskrivna reglerna i affärslivet”