Frukostmöte med mentorerna i PerfectCoach

I maj arrangerades frukostmöte på MalmöLive för mentorerna i PerfectCoach.
Information kring den nya ”siten”, mingel och utbyte kring utveckling och framtid.