Närvaro på konferens i januari 2018 – DI Världen

Åsa Wikström har deltagit på DI Världen, som arrangerades av Dagens Industri i januari 2018