Samarbete med Medeon

Ett  samarbete med Medeon har inletts. Fyrwik Consulting via Åsa Wikström, arbetar sedan januari 2012, som affärsrådgivare till ett antal start-up företag/entreprenörer inom Medeon i Malmö.

Seminarium i Sveriges Riksdag

I november deltog Åsa Wikström i samband med ett seminarium och diskussion kring kvinnlig styrelserepresentation. Deltagare i paneldebatten var bl a Nyambko Saboni, Stefan Fölster, Carina Lundberg-Markow. Seminariet arrangerades i Förstakammaren på Sveriges Riksdag.

Deltagande i Styrelsekraft

Från och med september månad har Åsa Wikström blivit uttagen, i regionen, för att deltaga i konceptet ”Styrelsekraft” för en ökad kompetensutveckling och uppdatering inom styrelsearbete.

En av regeringens kvinnliga ambassadörer

Åsa Wikström har även år 2011/2012 blivit utsedd till en av regeringens kvinnliga ambassadörer, som arbetar för kvinnligt företagande. Ansvarig för projektet är Maud Olofsson. Åsa Wikström har varit ambassadör sedan starten år 2008 och bidrar med att vara affärsmentor till flera kvinnor, som planerar att starta företag.

Näringslivsaktiviteter

Under februari och mars månad har Åsa Wikström besökt bland Näringslivsdagen i Malmö, Galakvällen för Malmö näringsliv samt Sydsvenska Dagbladets näringslivsträff ”femitre”.