Coachning Hälsa/friskvård

Medarbetare som trivs och mår bra medverkar till att skapa lönsamma organisationer. Vi har verktygen att bistå dig med för att skapa en stabil grund att utgå ifrån i ditt hälso- och friskvårdsarbete.

Våra tjänster omfattar allt från uppstart av hälso- och friskvårdsarbete, diskussioner kring policies till coachning och utbildning av hälso- och friskvårdsansvariga.

Vi har många års erfarenhet av Hälsodiplomering (via Korpen), vilket är en kvalitetsstämpel på ett väl fungerande hälsoarbete.